Skype coaching is a great alternative to face-to-face sessions. Actually, it feels less intimidating than face to face coaching and that helps to be open. The program ‘Outer Journey’ has helped me to be more positive about my past and I also learned to convert my weaknesses into strengths. Auxilia is very involved and we had a great personal relationship. Auxilia searched beneath the surface for hidden meanings and that helped me to convert some difficult experiences from the past into my vocation. We defined my higher goal and ambitions in life and now I know where I stand. I am glad to have a comprehensive view of my life so I can enjoy the present. Thank you so much for this journey, I will continue it for a long time!

Ik was verbaasd hoe goed coaching werkt en nog meer dat het zo goed via Skype werkt. Het is niet intimiderend en daardoor makkelijk om open te zijn. Het coachingtraject ‘Outer Journey’ heeft mij het verleden luchtiger laten zien en hierdoor heb ik geleerd mijn handicaps om te zetten naar krachten. Auxilia, Je bent enorm betrokken en  Je hebt bij mij onderliggende betekenissen naar boven gehaald en hier een positieve draai aan gegeven. Hierdoor hebben wij zelfs negatieve ervaringen uit het verleden omgezet naar mijn roeping. Ik heb mijn hogere en gewaagde doelen gesteld en weet nu waarvoor ik sta. Je hebt me overzicht gegeven en ik kan genieten van het hier en nu. Hartelijk bedankt voor deze reis, die ik zelf nog lang zal voortzetten!

Me sorprendió tan bien como funciona el coaching por Skype. Es menos intimidante que cara a cara. El programa ‘Outer Journey’ me aprendió a tener sentimientos mas positivos sobre mi pasado y a convertir mis debilidades en fortalezas. Auxilia, logró construir una buena relación personal. Esta claro que tiene mucho interés en los demás. Auxilia busca debajo de la superficie y encuentra significados ocultos. Por lo tanto me ayudó a convertir algunas experiencias difíciles del pasado en mi vocación. Definimos mis calidades, valores, metas y ambiciones para los años siguientes y ahora me siento mas segura conociendo mi posición. Estoy mas agusto con esta visión completa de mi vida y por fin puedo disfrutar del presente. Gracias por este viaje, lo continuaré durante un largo tiempo.

Antes de comenzar el trayecto de coaching me encontraba fuera de enfoque, con ciertas dudas y barreras ocasionadas por la falta de información y las diferencias culturales. Mi dificultad para tomar decisiones y por supuesto miedos. Busque el coaching para encaminar mi energia hacia el logro de mis proyectos, para aprender a desbloquearme y poder liberar mi energía. Dios puso a Auxilia en mi camino, porque sabe que tiene todo el potencial para ayudarme. El trayecto me trajo muchas sorpresas, quizás cosas inesperadas, cosas que nunca pensé que existían en mi. Me ayudo muchísimo en conocerme y saber que talentos y capacidades tengo para emprender un futuro sin dudas ni muchos miedos. Sobretodo ponerme en acción. Y por ello estoy eternamente agradecida. Auxilia es una bella mujer vestida de humildad. Una persona no muy fácil de encontrar en estos tiempos, por ello hay que darle su justo valor. Lo que queda de mi vida será una referencia muy importante. Supo ganarse mi confianza y mi amistad. Muchas gracias, Auxilia.

Before starting the coaching program I was confused and overwhelmed, full of doubts and impediments that had to do with a lack of information and cultural differences. It was difficult for me to take decisions, I was procrastinating and felling anxious. I wanted a coach that pushed me towards finishing my projects, that helped me to unlock my potential and free my energy. The Inner Journey Program was full of surprises and I discovered parts of me that I didn’t know existed. It helped me to know myself and to know what talents and virtues I should use to experience a ‘doubtless and fearless’ future. Auxilia encouraged me to take action and I am thankful for that. She is a humble person that is always there to help. Such a person is not easy to find nowadays. I am very grateful.

Voordat ik dit coachingprogramma begon, zag ik het allemaal niet zo scherp, zat vol twijfels en zag overal obstakels door gebrek aan informatie en cultuurverschillen. Bovendien had ik moeite om besluiten te nemen en was ik wat angstig. Ik wilde graag coaching doen in de hoop dat ik mijn projecten zou kunnen volbrengen, mij weer kon openstellen en mijn energie kon laten stromen. God heeft Auxilia op mijn pad laten komen omdat hij weet dat zij de capaciteit heeft om mij te helpen. Het coachingtraject zat vol verrassingen en er kwamen dingen aan het licht die ik niet wist van mijzelf. Het programma heeft mij erg geholpen om mijzelf beter te leren kennen en te weten welke talenten en vaardigheden ik kan inzetten voor een vastberaden toekomst. Auxilia zette mij aan tot actie. Voor dit alles ben ik haar heel dankbaar. Auxilia is een mooie vrouw die altijd voor je klaar staat. Een dergelijk persoon is niet meer zo makkelijk te vinden in deze tijden en daarom moet het op waarde worden geschat. Ik ben haar eeuwig dankbaar.

‘Onlangs heb ik een coachingtraject gevolgd via Inspired Minds. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik kon verwachten, maar ben erg onder de indruk van de waarde van deze sessies. Het programma Inner Journey heeft mij veel nieuw zelfinzicht gegeven en vooral ook nieuwe energie, die ik goed kon gebruiken na een intensief eerste half jaar in Shanghai. De positieve manier van aanpak door Auxilia vond ik erg plezierig en coaching via Skype werkte boven verwachting goed. Het is een ontzettend goede investering geweest in mijzelf. Een ondersteuning ook om deze buitenlandse periode zo goed mogelijk voor mijzelf vorm te geven en op deze manier meer uit jezelf te halen, waardoor deze expatperiode van nog grotere waarde wordt. Door deze coaching ben ik veel dichter bij mezelf gekomen. Iets wat voorheen nog niet is gelukt bij iemand anders of op welke manier dan ook. Ik vind het prettig om deze vooruitgang te boeken aangezien ik daar al heel lang naar op zoek was.’

‘Recently I joined Inspired Minds for a coaching program. I wasn’t quite sure what to expect, but I am very impressed with the added value of these coaching sessions. The Inner Journey program makes you achieve greater self-insight and gives new energy, which I could use really well after a very intense first half year in Shanghai. Auxilia’s positive approach is very inspiring. The coaching program has been a very good investment in myself. It helped to put everything into perspective and to be able to give my best to make sure this foreign chapter will be even more special. Thanks to this coaching program I finally connected with myself, something that I couldn’t achieve before (no matter what I tried). I am so happy I made this progress because I’ve been waiting a long time for this …’

Recientemente seguí el programa ‘Inner Journey’. Realmente no sabía qué esperar, pero estoy muy impresionada con el valor de estas sesiones. El programa me ha dado una nueva visión y, sobre todo, nueva energía, que necesitaba desesperadamente después de unos intensos primeros seis meses en Shanghai. El enfoque positivo de Auxilia me ha parecido muy agradable. Este coaching had sido una inversión buenísima y pienso continuar con el Outer Journey. Auxilia me estimuló a sacar lo máximo de este periodo en el extranjero. Por fin me siento conectada con mi misma, algo que hasta ahora no logré mientras que intenté diferentes cosas/personas. Es el progreso del que estaba soñando desde hace mucho tiempo.

The fact that Auxilia fluently speaks Spanish, English and Dutch coupled with her experience of living abroad and having experienced cross cultural issues first-hand are a huge asset. When you’re talking to Auxilia all language and cultural barriers melt away and you can focus on the issue at hand. In my case, although I’ve been living in the Netherlands for a few years, Auxilia provided context for a particularly challenging issue and coached me gently on the steps towards a solution. Invaluable.

Het feit dat Auxilia vloeiend Spaans, Engels en Nederlands spreekt en daarbij ook zelf in het buitenland heeft gewoond en interculturele problemen heeft ervaren, is een groot voordeel. Als je met Auxilia praat, vallen alle taal- en cultuurbarrières weg waardoor je op het probleemgebied kunt focussen. Ik woon al enkele jaren in Nederland maar wist niet goed hoe ik een uitdagend probleem op het gebied van kinderpsychologie moest aanvliegen. Auxilia heeft mij geholpen om het in een kader te plaatsen en ze heeft behoedzaam naar een oplossing gecoacht. Onbetaalbaar.

Auxilia es una profesional estupenda. Su manejo de 3 idiomas (Español/Holandes/Ingles) sumado a su experiencia personal con asuntos multiculturales son un gran plus. Las barreras culturales y del idioma desaparecen  y puedes concentrarte en el tema a tratar. En mi caso, a pesar de estar viviendo varios años en Holanda Auxilia me asistió a identificar un tema complicado y me guió habilmente en tomar los pasos necesarios hacia una solución – su apoyo es invalorable.

Auxilia helped our family to overcome some difficulties during a particularly challenging time. She helped me to understand my daughter’s needs (to gain self-esteem) and identified one of my sons as gifted. I feel a lot more confident in my abilities as a mother. Her intervention was an important step towards a fruitful future.

Auxilia schoot onze familie te hulp tijdens een wat moeilijkere periode. Ze hielp mij te begrijpen wat ik voor mijn dochter kan doen om haar zelfwaarde te versterken en heeft onze zoon als ‘begaafd’ geïdentificeerd waardoor hij mee kon doen aan een programma voor hoogbegaafde kinderen. Ik heb nu meer zelfvertrouwen in het begeleiden van mijn kinderen. Haar interventie was een belangrijke stap naar een vruchtbare toekomst.

Auxilia ayudó a superar diversas dificultades durante un periodo particularmente difícil. Necesitaba consejos para fortalecer la autoestima de mi hija. Ademas identificó mi niño superdotado. Ser una buena madre no es una tarea fácil pero ya tengo más confianza. Esta intervención fue un importante paso hacia delante.

I’ve come to know Auxilia as an open and very social women. She is very involved en dedicated to the subjects we discussed. I was very satisfied with the coaching program. The coaching helped me and I am grateful for that.

Ik heb Auxilia leren kennen als een open een zeer sociale vrouw. Ze heeft mij in Nederland gecoacht en ik heb daar veel voldoening uitgehaald. Ze is zeer betrokken bij de onderwerpen die besproken werden. Het heeft mij geholpen. Dank daarvoor.

AConozco Auxilia como una mujer abierta y muy sociable.  Estoy muy satisfecha con el programa coaching. El coaching me ayudó y por ello estoy agradecida.

Na onze verhuizing naar China had ik sterk de behoefte aan iets voor mezelf. Misschien om mezelf beter te leren kennen? Mijn expat tijd nuttig in te vullen? Uit te vinden waar ik voor sta en wat ik wil doen eenmaal terug in Nederland? Toen kwam ik bij Auxilia terecht wat voor mij de ideale match bleek. Ik was in het begin een beetje huiverig: sessies via Skype en op afstand… niet echt mijn ding. Ik besloot het toch een keer uit te proberen. Na de eerste kennismakingsessies via Skype bleek dat ik het heel prettig vond om met een buitenstaander op afstand over mezelf te praten. Een cadeau, een geschenk! Het volgen van een coaching traject bij Inspired Minds is het mooiste cadeau dat je jezelf kan geven. Het bedrijf waar mijn man werkt, vond het ook geen enkel probleem om dit waardevolle traject te financieren. Ik ben heel dankbaar dat ik door Auxilia ben begeleid, want de sessies hebben veel toegevoegde waarde gegeven aan het afgelopen jaar. Ik heb weer het gevoel gekregen dat ik belangrijk ben en mezelf mag laten zien. Ik ben dichter bij mezelf en mijn ideale toekomst gekomen, dit allemaal dankzij Auxilia. Nog nooit heb ik het gevoel gehad zo eerlijk tegen iemand te kunnen zijn geweest als tegen haar. Ik ben zo blij met de Journey of the Hero dat ik nog een persoonlijk vervolgtraject bij haar ga volgen. Voor nu kijk ik met heel veel plezier en voldoening terug op de Inner & Outer Journey en kijk uit naar de voortzetting van de reis met Auxilia!

After our relocation to China, I strongly needed some me-time. Did I want to know myself better? Search possibilities to make optimal use of my expat years? Find out what I stand for? Have a clue what I will be doing with my future life after returning to my home country? Auxilia was the ideal match to explore all my questions. At first I was a little hesitant: sessions through Skype or Facetime… not my cup of tea. Nevertheless, I decided to give it a try and soon I discovered how pleasant it can be to talk to an ‘outsider’. It’s a gift, a true gift. Following a coaching program at Inspired Minds is the best gift you can give yourself! My husbands company had a budget to finance my coaching program and so do most international companies, just ask for it! I am so grateful I had this chance. The coaching sessions have given a lot of added value and content to my last year in China. I finally feel important again and I allow myself to be visible. I came closer to myself and to my future plans, all thanks to Auxilia. I have never been so honest with someone before. I am so happy with the Journey of the Hero that I decided to continue with her in a new personalized program. For now I am looking back to the Inner & Outer Journey with lots of fun and satisfaction and looking forward to continuing my journey with Auxilia …!!

Después de nuestra mudanza a China, sentí una fuerte necesidad de hacer algo para mí. ¿Para conocerme mejor a mi misma? ¿Para asegurarme de una temporada de expatriación útil? ¿Para averiguar lo que represento y saber lo que quiero hacer cuando esté de vuelta en mi país natal? Auxilia resultó ser mi coach ideal para explorar estas preguntas. Al principio estaba insegura si me iba a gustar conversar por Skype. Pero decidí darlo una opportunidad y ya desde la primera sesiön me senti agusto y me gustó hablar con una persona objetiva. El coaching fue un regalo, un gran regalo. Es el mejor regalo que una puede darse a sí misma. La compañía de mi marido tenia budget para la financiazión, lo que tienen la mayoriía de compañias internacionales pero hay que preguntar por ello.Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Las sesiones han dado mucho valor añadido al año pasado. Me siento otra vez importante y no tengo miedo a dejarme ver. Se otra vez quien soy y lo que quiero en la vida, gracias a Auxilia. Nunca he podido ser tan honesta y abierta en otra relación. Estoy muy contenta de haber seguido el Journey of the Hero y afortunadamente puedo continuar mi viaje con Auxilia en un trayecto coaching personal!

Antes de empezar el coaching estaba un poco perdida, confundida, sabía que tenía que hacer algo, que necesitaba un cambio pero no sabía ni por dónde empezar ni qué era lo que realmente quería hacer.
Auxilia me ayudó a hacerme las preguntas necesarias, y sobretodo a encontrar las respuestas.
Le estoy muy agradecida, ya que gracias a ella encontré la motivación necesaria para llevar a cabo este cambio.
Y el hecho de que hable español es de verdad un plus, me dio mucha más seguridad y confianza. Gracias!!

Before I started coaching with Auxilia I felt a bit lost. I knew I needed to do something, I knew I needed change. But I had no idea where to start or what I really wanted to do.

Auxilia helped me to formulate the necessary questions and most of all, to find the answers I was looking for. I am very grateful: thanks to her I found the necessary motivation to make the changes I needed.
And the fact that she speaks Spanish is a big plus; it gave me more security and confidence. Thank you!!

Voordat ik met coaching begon, voelde ik mij wat verloren. Ik wist dat ik iets moest doen, dat er verandering nodig was, maar waar moest ik beginnen en wat wilde ik eigenlijk dan gaan doen?

Auxilia hielp mij door de juiste vragen te stellen en vooral door de juiste antwoorden te helpen vinden. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor, ook omdat ik dankzij haar de motivatie heb gevonden om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. En het feit dat ze Spaans spreekt was een grote plus voor mij; het gaf mij veel meer zekerheid en vertrouwen. Dankjewel!!

Ik had al individuele studie en werk buitenland ervaring voor mijn expat tijd in Tokyo. Echter, had ik niet zin aankomen hoe anders het zou zijn om voor het eerst met een jong gezin en als expat partner naar het buitenland te gaan. Na twee jaar vroeg ik me af waarom ik nog steeds voor mijn gevoel zo’n emotionele rollercoaster was. Tijd voor actie. Via Global Connection ben ik in contact gekomen met Auxilia en dat voelde als een geschenk uit de hemel! Door haar achtergrond als expat partner kon ze goed relateren aan mijn situatie. We hadden meteen een goede klik, en dat de gesprekken over Skype plaatsvonden, was voor mij geen probleem. Ik heb de gesprekken met Auxilia als zeer waardevol ervaren en ze heeft mij een aantal handvaten gegeven waar ik mijn hele leven plezier van zal hebben, niet alleen mijn expat tijd nog hier in Tokyo.

Before I moved to Tokyo I had live abroad for study and work. I assumed it wouldn’t be that different to live abroad being an accompanying partner and having to take care of two young children. I was very wrong! Having lived in Tokyo for two years, I still felt like an emotional roller coaster. It came to a point that I felt it was time for action. Global Connection matched me with Auxilia and that felt as a gift from heaven. Because of Auxilia’s experience as an expat partner she was very able to relate to my situation. We had a good click instantly and having to do the conversations via Skype was not a problem at all. I experienced the sessions with Auxilia as very valuable. She gave me some tools that I will profit from my whole life and not only during my expat years.

Antes de mudarme a Tokyo ya viví unos años en el extranjero para estudios y trabajo. Me imaginé que la vida como mama expatriada/esposa acompañante en Tokyo no sería muy diferente de estas aventuras, pero como me confundí… Después de dos años en Japón la vida seguía siendo una montaña rusa, llena de emociones incontrolables. ¡Era necesario tomar medidas!

A través de Global Connection, entré en contacto con Auxilia y esto fue un regalo del cielo. Debido a su experiencia como mama expatriada, ella pudo identificarse fácilmente con mi situación. Inmediatamente tuvimos un buen clic y no fue ningún problema tener que hacer el coaching por Skype. He experimentado las conversaciones con Auxilia como muy valiosas y ella me ha dado una serie de saberes y técnicas que disfrutaré toda mi vida, no solo mi tiempo de expatriación aquí en Tokio.

When I approached Auxilia, I was on my 3rd posting with a 4th posting coming up. I felt stuck, trapped and was searching for my identity that I lost along the way. Right from our first Skype meeting we had a click. Auxilia asked the right questions and it helped so much that she also lived abroad, so she could relate to a lot of feelings and experiences I had. We did the Inner and Outer Journey and it really changed my life, gave me life-lessons, more self-insights and I learned how to connect with myself again. I don’t feel like the trailing spouse anymore, I have taken control over my own future and am making my own plans for myself instead of becoming part of the plan of my husband or family. I allow myself to be visible and I feel important again, I’m getting more confidence and I know now how important it is to invest in myself. I really cherish the warm and deep conversations we had and can highly recommend Auxilia to all who are struggling abroad.

Ik kwam met Auxilia in contact toen ik met mijn derde assignment in het buitenland bezig was en op het punt stond naar een vierde standplaats te verhuizen. Op dat moment zat ik volkomen vast. Ook voelde ik mij verloren en wat verward met betrekking tot mijn identiteit. Tijdens onze kennismaking via Skype had ik direct een klik met Auxilia. Zij stelde de juiste vragen en het hielp daarbij enorm dat ze zelf ook in het buitenland heeft gewoond en zich veel gevoelens en situaties heel goed kan voorstellen. Ik heb de Inner en de Outer Journey bij haar gevolgd en dit heeft echt mijn leven veranderd. Ik heb belangrijke levenslessen geleerd en veel meer zelfinzicht gekregen. Ook heb ik geleerd om weer in contact te komen met mijzelf. Ik voel mij nu niet meer de ‘trailing spouse’ en heb weer de controle over mijn eigen leven gekregen. Ik maak ook weer plannen voor mijzelf (en niet alleen voor onze familie) en voel me weer gezien en belangrijk. Mijn zelfvertrouwen is toegenomen en ik ben tot het besef gekomen dat je altijd in jezelf moet blijven investeren. Ik koester de diepzinnige en warme conversaties die Auxilia en ik hebben gehad en beveel haar ten zeerste aan – voor iedereen die in het buitenland worstelt.

Me puse en contacto con Auxilia después de descubrir que ella estaba especializada en coaching para expatriadas. Me encontraba entre mi tercer y cuarto traslado y me sentía atrapada y sin identidad. Desde nuestra primera reunión por Skype tuvimos un clic. Auxilia hizo las preguntas correctas y como ella también vivió en el extranjero, pudo relacionarse fácilmente con muchos de mis sentimientos y experiencias. Seguí el programa Inner Journey y después el Outer Journey con Inspired Minds y realmente esto cambió mi vida. El coaching me dio lecciones de vida, más auto-conocimiento y aprendí a conectarme de nuevo conmigo misma. Ya no me siento solamente la mama expatriada que sigue su marido por el mundo. He tomado el control de mi propio futuro y estoy haciendo mis propios planes en lugar de formar parte del plan de mi esposo o familia. Me permito ser visible y me siento otra vez importante, obteniendo más confianza e invirtiendo en mí misma. Realmente aprecio las conversaciones cálidas y profundas que tuvimos y puedo recomendar Auxilia a todos los que necesitan apoyo en el extranjero.

I had my doubts when I fist started this coaching program. To be honest, I had no idea what to expect. But I am so glad I gave it a chance! I enjoyed every moment of my time with Auxilia. It was an amazing journey! Auxilia helped me understand certain things about myself and my past and helped me to see myself in a more positive light. Not by telling me but by helping to see it myself and rediscover myself, taking my culture into account.
Next to being a good helper in personal growth, I also see Auxilia as a performance coach: when you think you have lost the zeal to move on or have no will power to succeed , she helps you recapture your inner power to be the best you can be, to refind the positive energy and drive to be a success. When everyone around you notices you have changed, you know for sure the coaching worked. What more are you looking for in a coach? Auxilia is the real deal!

Ik had zo mijn twijfels toen ik aan dit coaching traject begon. Eerlijk gezegd had ik geen idee wat ik kon verwachten. Maar werkelijk, ik ben zo blij dat ik het een kans heb gegeven! Ik heb van elk moment met Auxilia genoten. Het was een bijzondere reis! Auxilia hielp mij bepaalde dingen mbt mijn verleden en mijzelf te begrijpen, niet door het mij te vertellen maar door het mij zelf te laten inzien. Naast een coach die helpt met persoonlijke groei, zie ik haar ook als een ‘performance coach’: als je geen wilskracht meer denkt te voelen om succes na te jagen, helpt Auxilia om jouw innerlijke kracht weer aan te boren en positieve energie te hervinden zodat je weer de drive voelt om succesvol te zijn en de beste versie van jezelf te worden. Als iedereen om je heen merkt dat je bent veranderd, is het zeker dat de coaching heeft gewerkt. Voor mij is Auxilia ‘the real deal’.

Tuve mis dudas cuando comencé este programa de coaching. Francamente, no tenía ni idea de qué esperar. ¡Pero realmente, estoy tan contenta de haberle dado una oportunidad! Disfruté de Auxilia en cualquier momento. ¡Fue un viaje especial! Auxilia me ayudó a comprender ciertas cosas de mi pasado y de mí misma, no diciéndome sino dejándome ver. Además de un coach que ayuda con el crecimiento personal, también la veo como un ‘Coach de Rendimiento’: si ya no sientes la fuerza de voluntad para lograr el éxito, Auxilia te ayuda a aprovechar tu fuerza interior y encontrar energía positiva nuevamente. Otra vez sientes el impulso de ser exitosa y convertirte en la mejor versión de ti misma. Si todos los que te rodean notan que estás cambiando, es seguro que el coaching ha funcionado. Para mí, Auxilia es la mejor!

Global Connection brought me in contact with Auxilia. At that time I was living in Germany for several months where I felt quite lost. Who am I? What do I stand for? What is important to me? and What are my goals? All these questions were in my head at the beginning of my journey with Auxilia. It was actually one big chaos in my head. Through both the Inner Journey and the Outer Journey I have found answers to these questions. With Auxilia’s help I have found myself again. This has given me so much peace. In addition, I finally know what I want, where I want to go, and what my goal in life is. I really feel like a ‘richer’ and happier person. I wouldn’t have missed this for the world and am so proud and happy that I had the courage to aks for help. Auxilia is a very open and friendly women. She knew well what I needed during the coaching program. By listening carefully, asking the right questions and giving me fun assignments, I have gained many new insights, both in myself and in my environment. If you want to give yourself a true gift, contact Auxilia. I strongly recommend her.

Door Global Connection ben ik in contact gekomen met Auxilia. Ik woonde al enkele maanden in Duitsland en was mijzelf echt een beetje kwijt. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? en Wat zijn mijn doelen?. Al deze vragen spookten door mijn hoofd aan het begin van het traject bij Auxilia. Het was eigenlijk 1 grote chaos in mijn hoofd… Door zowel de Inner Journey als de Outer Journey heb ik hier antwoorden op kunnen vinden. Met de hulp van Auxilia heb ik mezelf weer terug gevonden. Dit heeft mij zoveel rust gegeven. Daarnaast weet ik eindelijk wat ik wil, waar ik heen wil, en wat mijn doel in het leven is. Ik voel me echt een ‘rijker’ en gelukkiger mens. Ik had deze ervaring voor geen goud willen missen en ben blij dat ik zelf aan de bel heb getrokken.
Auxilia is een hele open en vriendelijke vrouw. Auxilia voelde goed aan wat ik nodig had in deze reis. Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en je leuke opdrachten te laten doen, heb ik veel nieuwe inzichten gekregen, in zowel mezelf als mijn omgeving.
Als je jezelf iets cadeau wil doen, neem contact op met Auxilia. Echt een aanrader!!

A través de Global Connection entré en contacto con Auxilia. En ese momento vivía ya unos cuantos meses en Alemania donde me sentía bastante perdida. ¿Quién soy? ¿Qué es realmente importante para mi? ¿Cuales son mis metas en la vida? Mi cabeza estaba dando vueltas, era un gran caos. A través del Inner Journey y del Outer Journey, he encontrado respuestas a todas estas preguntas. Con la ayuda de Auxilia me he vuelto a encontrar a mi misma. Esto me ha dado mucha paz. Finalmente sé lo que quiero, adónde quiero ir y cuál es mi objetivo en la vida. Me siento ‘más rica’ y más feliz que antes y estoy muy contenta de haber tenido el coraje de buscar ayuda. No me perderïa esta experiencia por nada! Auxilia es una mujer muy abierta y amistosa. Escuchando atentamente, haciendo las preguntas correctas y asignando tareas divertidas, me ha ayudado ha comprenderme no solo a mi misma pero tambiën a la gente en mi entorno. Si quieres darte un verdadero regalo, contacta a Auxilia. La recomiendo encarecidamente.