Skype coaching is a great alternative to face-to-face sessions. Actually, it feels less intimidating than face to face coaching and that helps to be open. The program ‘Outer Journey’ has helped me to be more positive about my past and I also learned to convert my weaknesses into strengths. Auxilia is very involved and we had a great personal relationship. Auxilia searched beneath the surface for hidden meanings and that helped me to convert some difficult experiences from the past into my vocation. We defined my higher goal and ambitions in life and now I know where I stand. I am glad to have a comprehensive view of my life so I can enjoy the present. Thank you so much for this journey, I will continue it for a long time!

Ik was verbaasd hoe goed coaching werkt en nog meer dat het zo goed via Skype werkt. Het is niet intimiderend en daardoor makkelijk om open te zijn. Het coachingtraject ‘Outer Journey’ heeft mij het verleden luchtiger laten zien en hierdoor heb ik geleerd mijn handicaps om te zetten naar krachten. Auxilia, Je bent enorm betrokken en  Je hebt bij mij onderliggende betekenissen naar boven gehaald en hier een positieve draai aan gegeven. Hierdoor hebben wij zelfs negatieve ervaringen uit het verleden omgezet naar mijn roeping. Ik heb mijn hogere en gewaagde doelen gesteld en weet nu waarvoor ik sta. Je hebt me overzicht gegeven en ik kan genieten van het hier en nu. Hartelijk bedankt voor deze reis, die ik zelf nog lang zal voortzetten!

Me sorprendió tan bien como funciona el coaching por Skype. Es menos intimidante que cara a cara. El programa ‘Outer Journey’ me aprendió a tener sentimientos mas positivos sobre mi pasado y a convertir mis debilidades en fortalezas. Auxilia, logró construir una buena relación personal. Esta claro que tiene mucho interés en los demás. Auxilia busca debajo de la superficie y encuentra significados ocultos. Por lo tanto me ayudó a convertir algunas experiencias difíciles del pasado en mi vocación. Definimos mis calidades, valores, metas y ambiciones para los años siguientes y ahora me siento mas segura conociendo mi posición. Estoy mas agusto con esta visión completa de mi vida y por fin puedo disfrutar del presente. Gracias por este viaje, lo continuaré durante un largo tiempo.

Antes de comenzar el trayecto de coaching me encontraba fuera de enfoque, con ciertas dudas y barreras ocasionadas por la falta de información y las diferencias culturales. Mi dificultad para tomar decisiones y por supuesto miedos. Busque el coaching para encaminar mi energia hacia el logro de mis proyectos, para aprender a desbloquearme y poder liberar mi energía. Dios puso a Auxilia en mi camino, porque sabe que tiene todo el potencial para ayudarme. El trayecto me trajo muchas sorpresas, quizás cosas inesperadas, cosas que nunca pensé que existían en mi. Me ayudo muchísimo en conocerme y saber que talentos y capacidades tengo para emprender un futuro sin dudas ni muchos miedos. Sobretodo ponerme en acción. Y por ello estoy eternamente agradecida. Auxilia es una bella mujer vestida de humildad. Una persona no muy fácil de encontrar en estos tiempos, por ello hay que darle su justo valor. Lo que queda de mi vida será una referencia muy importante. Supo ganarse mi confianza y mi amistad. Muchas gracias, Auxilia.

Before starting the coaching program I was confused and overwhelmed, full of doubts and impediments that had to do with a lack of information and cultural differences. It was difficult for me to take decisions, I was procrastinating and felling anxious. I wanted a coach that pushed me towards finishing my projects, that helped me to unlock my potential and free my energy. The Inner Journey Program was full of surprises and I discovered parts of me that I didn’t know existed. It helped me to know myself and to know what talents and virtues I should use to experience a ‘doubtless and fearless’ future. Auxilia encouraged me to take action and I am thankful for that. She is a humble person that is always there to help. Such a person is not easy to find nowadays. I am very grateful.

Voordat ik dit coachingprogramma begon, zag ik het allemaal niet zo scherp, zat vol twijfels en zag overal obstakels door gebrek aan informatie en cultuurverschillen. Bovendien had ik moeite om besluiten te nemen en was ik wat angstig. Ik wilde graag coaching doen in de hoop dat ik mijn projecten zou kunnen volbrengen, mij weer kon openstellen en mijn energie kon laten stromen. God heeft Auxilia op mijn pad laten komen omdat hij weet dat zij de capaciteit heeft om mij te helpen. Het coachingtraject zat vol verrassingen en er kwamen dingen aan het licht die ik niet wist van mijzelf. Het programma heeft mij erg geholpen om mijzelf beter te leren kennen en te weten welke talenten en vaardigheden ik kan inzetten voor een vastberaden toekomst. Auxilia zette mij aan tot actie. Voor dit alles ben ik haar heel dankbaar. Auxilia is een mooie vrouw die altijd voor je klaar staat. Een dergelijk persoon is niet meer zo makkelijk te vinden in deze tijden en daarom moet het op waarde worden geschat. Ik ben haar eeuwig dankbaar.

‘Onlangs heb ik een coachingtraject gevolgd via Inspired Minds. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik kon verwachten, maar ben erg onder de indruk van de waarde van deze sessies. Het programma Inner Journey heeft mij veel nieuw zelfinzicht gegeven en vooral ook nieuwe energie, die ik goed kon gebruiken na een intensief eerste half jaar in Shanghai. De positieve manier van aanpak door Auxilia vond ik erg plezierig en coaching via Skype werkte boven verwachting goed. Het is een ontzettend goede investering geweest in mijzelf. Een ondersteuning ook om deze buitenlandse periode zo goed mogelijk voor mijzelf vorm te geven en op deze manier meer uit jezelf te halen, waardoor deze expatperiode van nog grotere waarde wordt. Door deze coaching ben ik veel dichter bij mezelf gekomen. Iets wat voorheen nog niet is gelukt bij iemand anders of op welke manier dan ook. Ik vind het prettig om deze vooruitgang te boeken aangezien ik daar al heel lang naar op zoek was.’

‘Recently I joined Inspired Minds for a coaching program. I wasn’t quite sure what to expect, but I am very impressed with the added value of these coaching sessions. The Inner Journey program makes you achieve greater self-insight and gives new energy, which I could use really well after a very intense first half year in Shanghai. Auxilia’s positive approach is very inspiring. The coaching program has been a very good investment in myself. It helped to put everything into perspective and to be able to give my best to make sure this foreign chapter will be even more special. Thanks to this coaching program I finally connected with myself, something that I couldn’t achieve before (no matter what I tried). I am so happy I made this progress because I’ve been waiting a long time for this …’

Recientemente seguí el programa ‘Inner Journey’. Realmente no sabía qué esperar, pero estoy muy impresionada con el valor de estas sesiones. El programa me ha dado una nueva visión y, sobre todo, nueva energía, que necesitaba desesperadamente después de unos intensos primeros seis meses en Shanghai. El enfoque positivo de Auxilia me ha parecido muy agradable. Este coaching had sido una inversión buenísima y pienso continuar con el Outer Journey. Auxilia me estimuló a sacar lo máximo de este periodo en el extranjero. Por fin me siento conectada con mi misma, algo que hasta ahora no logré mientras que intenté diferentes cosas/personas. Es el progreso del que estaba soñando desde hace mucho tiempo.

The fact that Auxilia fluently speaks Spanish, English and Dutch coupled with her experience of living abroad and having experienced cross cultural issues first-hand are a huge asset. When you’re talking to Auxilia all language and cultural barriers melt away and you can focus on the issue at hand. In my case, although I’ve been living in the Netherlands for a few years, Auxilia provided context for a particularly challenging issue and coached me gently on the steps towards a solution. Invaluable.

Het feit dat Auxilia vloeiend Spaans, Engels en Nederlands spreekt en daarbij ook zelf in het buitenland heeft gewoond en interculturele problemen heeft ervaren, is een groot voordeel. Als je met Auxilia praat, vallen alle taal- en cultuurbarrières weg waardoor je op het probleemgebied kunt focussen. Ik woon al enkele jaren in Nederland maar wist niet goed hoe ik een uitdagend probleem op het gebied van kinderpsychologie moest aanvliegen. Auxilia heeft mij geholpen om het in een kader te plaatsen en ze heeft behoedzaam naar een oplossing gecoacht. Onbetaalbaar.

Auxilia es una profesional estupenda. Su manejo de 3 idiomas (Español/Holandes/Ingles) sumado a su experiencia personal con asuntos multiculturales son un gran plus. Las barreras culturales y del idioma desaparecen  y puedes concentrarte en el tema a tratar. En mi caso, a pesar de estar viviendo varios años en Holanda Auxilia me asistió a identificar un tema complicado y me guió habilmente en tomar los pasos necesarios hacia una solución – su apoyo es invalorable.

Auxilia helped our family to overcome some difficulties during a particularly challenging time. She helped me to understand my daughter’s needs (to gain self-esteem) and identified one of my sons as gifted. I feel a lot more confident in my abilities as a mother. Her intervention was an important step towards a fruitful future.

Auxilia schoot onze familie te hulp tijdens een wat moeilijkere periode. Ze hielp mij te begrijpen wat ik voor mijn dochter kan doen om haar zelfwaarde te versterken en heeft onze zoon als ‘begaafd’ geïdentificeerd waardoor hij mee kon doen aan een programma voor hoogbegaafde kinderen. Ik heb nu meer zelfvertrouwen in het begeleiden van mijn kinderen. Haar interventie was een belangrijke stap naar een vruchtbare toekomst.

Auxilia ayudó a superar diversas dificultades durante un periodo particularmente difícil. Necesitaba consejos para fortalecer la autoestima de mi hija. Ademas identificó mi niño superdotado. Ser una buena madre no es una tarea fácil pero ya tengo más confianza. Esta intervención fue un importante paso hacia delante.

I’ve come to know Auxilia as an open and very social women. She is very involved en dedicated to the subjects we discussed. I was very satisfied with the coaching program. The coaching helped me and I am grateful for that.

Ik heb Auxilia leren kennen als een open een zeer sociale vrouw. Ze heeft mij in Nederland gecoacht en ik heb daar veel voldoening uitgehaald. Ze is zeer betrokken bij de onderwerpen die besproken werden. Het heeft mij geholpen. Dank daarvoor.

AConozco Auxilia como una mujer abierta y muy sociable.  Estoy muy satisfecha con el programa coaching. El coaching me ayudó y por ello estoy agradecida.

rsz_1rsz_inspired_minds_1